facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr Sławomir Pytel
stanowisko
adiunkt
pokój
416
telefon
32 3689213
wewnętrzny
213
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689900
telefon
32 3689214
wewnętrzny
214

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.