facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Piotr Porwik
stanowisko
adiunkt
pokój
307
telefon
32 3689760
32 3689762
faks
32 3689862
wewnętrzny
760
762
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689760
faks
32 3689862
wewnętrzny
760

funkcja
Prodziekan ds. Naukowych i Studenckich
ul. Żytnia 12, 41-200 Sosnowiec

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689760
faks
32 3689862
wewnętrzny
760

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.