facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
45
wewnętrzny
1128
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
faks
32 2599978
wewnętrzny
1144

funkcja
Prodziekan ds. Kierunku Chemia
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

funkcja
Kierownik Zakładu
pokój
45
wewnętrzny
1128
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
faks
32 2599978
wewnętrzny
1144

funkcja
Kierownik Zakładu
pokój
45
telefon
32 3591128
wewnętrzny
1128
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400
telefon
32 3591144
faks
32 2599978
wewnętrzny
1144

funkcja
Kierownik Pracowni
pokój
45
telefon
32 3591128
wewnętrzny
1128
ul. Szkolna 9, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400
telefon
32 3591144
faks
32 2599978
wewnętrzny
1144

funkcja
Kierownik Pracowni
pokój
45
wewnętrzny
1128
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
faks
32 2599978
wewnętrzny
1144

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.