facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

mgr Paweł Pawełczyk
stanowisko
kierownik Centrum Kształcenia na Odległość
pokój
303
telefon
32 3689797
wewnętrzny
797
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
centrala
32 3689701
telefon
32 3689797
wewnętrzny
797

funkcja
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.