facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr Małgorzata Mendel
stanowisko
starszy wykładowca
wewnętrzny
222

funkcja
Prodziekan ds. Promocji i Działań Artystycznych
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.