facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr Małgorzata Mendel
stanowisko
starszy wykładowca
telefon
33 8546222
wewnętrzny
222
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100

funkcja
Prodziekan ds. Promocji i Działań Artystycznych
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.