facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
157
telefon
32 3591786
wewnętrzny
1786
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Prorektor ds.Finansów i Rozwoju
pokój
30
telefon
32 3591450
32 3591552
faks
32 3592040
wewnętrzny
1450
1552
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400
telefon
32 3591300
32 3591903
32 3592045
32 3592050
faks
32 3592055
wewnętrzny
1300
1903
2045
2050

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.