facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
157
telefon
32 3591786
wewnętrzny
1786
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

funkcja
Dyrektor Instytutu

funkcja
Kierownik Zakładu
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
centrala
32 3591956
32 3591957
32 3591958
32 3592400

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.