facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Jacek Kempa
stanowisko
adiunkt
pokój
304/4/
wewnętrzny
128
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice
centrala
32 3569056

funkcja
Prodziekan ds. Nauki
ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.