facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pracownik

dr hab. Andrzej Kasperek
dr hab. Andrzej Kasperek
stanowisko
adiunkt
telefon
33 8546214
wewnętrzny
214
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
centrala
33 8546100
telefon
33 8546112
wewnętrzny
112

funkcja
Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.