facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pracownik

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
stanowisko
profesor zwyczajny
pokój
420
telefon
32 3599736
wewnętrzny
736
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
telefon
32 3599736
wewnętrzny
736

funkcja
Dziekan
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

funkcja
Kierownik Katedry
pokój
22
telefon
32 3599791
wewnętrzny
791
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
telefon
32 3599736
wewnętrzny
736

funkcja
Kierownik Studiów Podyplomowych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.