facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uruchomienie kolejnego konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego

1 września 2011 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego. W jego ramach doktoranci i młodsi pracownicy naukowi będą mogli otrzymać stypendia na pobyt w instytucjach naukowych Szwajcarii w celu realizacji projektów badawczych.

Więcej informacji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.