facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inauguracja Akademii BlackBerry® na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Uniwersytet Śląski wraz z firmą Research In Motion™ – producentem rozwiązania BlackBerry®, firmą Proget – członkiem BlackBerry® Alliance oraz firmą Polkomtel S.A. – operatorem sieci komórkowej Plus, uruchamiają w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ Akademię BlackBerry®. Słuchaczom Akademii przekazywane będą aktualne informacje na temat metod oraz narzędzi tworzenia nowoczesnych aplikacji mobilnych. Studenci będą mieli także okazję rozwijania umiejętności ich zastosowania.
 

Inauguracja Akademii BlackBerry® odbędzie się 22 maja 2012 r. o godz. 12.15 w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://akademiabb.ii.us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.