facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości w Szkole Policji w Katowicach

16 listopada 2010 r. prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik weźmie udział w uroczystościach odbywających się w Szkole Policji w Katowicach: zdaniu obowiązków przez komendanta insp. dr. Romana Stawickiego, otwarcia nowego akademika nr 6 oraz zmodernizowanej stołówki.

W wydarzeniu udział weźmie Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz pełniący obowiązki komendanta Szkoły mł. insp. mgr Jarosław Kaleta.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.