facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości rozdania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016

2 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 oraz o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędą się uroczystości wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów potwierdzających zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Poza dyplomami stypendyści otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Dyplomy wręczać będzie śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Uroczystości uświetnią wykłady okolicznościowe:

  • „Ciekawość” – dr Natalia Stępień (Zakład Polityki Społecznej UŚ),
  • „Jak patrząc w mikroskop zobaczyć geny, czyli z cytogenetyką molekularną za pan brat” – prof. dr hab. Robert Hasterok (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin UŚ).
     

Po raz pierwszy stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane zostały w 1997 r. i od tego czasu, czyli od 17 lat przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.


„nowiny.pl” - „Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla raciborskich uczniów” (03.12.2015).

„siemianowice.pl” - „Uczennice Meritum - stypendystkami Prezesa Rady Ministrów” (03.12.2015).

„raciborz.com.pl” - „Stypendia Prezesa Rady Ministrów” (04.12.2015).

„mszana.ug.gov.pl” - „Weronika Strączek z LO w Gogołowej stypendystką Prezesa Rady Ministrów” (04.12.2015).

„naszwodzislaw.com” - „Weronika Strączek z LO w Gogołowej stypendystką Prezesa Rady Minist” (07.12.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.