facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości rozdania stypendystom dyplomów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016

27 listopada 2015 roku o godz. 9.00 oraz o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędą się uroczystości wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych dyplomów potwierdzających zdobycie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Poza dyplomami stypendyści otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Dyplomy wręczać będzie śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Uroczystości uświetnią wykłady okolicznościowe:

Po raz pierwszy stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane zostały w 1997 r. i od tego czasu, czyli od 17 lat przyznawane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.


„piekary.pl” - „Krzysztof Kołtun stypendystą Prezesa Rady Ministrów” (30.11.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.