facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

29 listopada 2013 r. w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Akademicka 2) odbędą się uroczystości barbórkowe, w których ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Akademię barbórkową poprzedzi msza św. w intencji studentów, absolwentów i pracowników Wydziału. W programie uroczystości przewidziano między innymi wystąpienia okolicznościowe, nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Janowi Szlązakowi oraz wręczenie przodującej grupie studenckiej przechodniej honorowej szpady górniczej.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.