facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

29 listopada 2013 r. w gmachu Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Akademicka 2) odbędą się uroczystości barbórkowe, w których ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Akademię barbórkową poprzedzi msza św. w intencji studentów, absolwentów i pracowników Wydziału. W programie uroczystości przewidziano między innymi wystąpienia okolicznościowe, nadanie godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Janowi Szlązakowi oraz wręczenie przodującej grupie studenckiej przechodniej honorowej szpady górniczej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.