facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystości barbórkowe na Politechnice Śląskiej

25 listopada 2011 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach będą miały miejsce uroczystości barbórkowe Wydziału Górnictwa i Geologii.
O godz. 15.15 w holu Wydziału odbędzie się koncert orkiestry dętej KWK „Sośnica”, a następnie „Akademia barbórkowa”. Podczas wydarzenia prof. Ing. Jindrich Ciganek, CSc otrzyma godność Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.

W uroczystościach udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.