facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

W piątek 24 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, działającym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas III. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w uroczystości uczestniczyć będzie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który wyróżniającym się uczniom wręczy listy gratulacyjne i upominki książkowe.

Uczniowie będą mogli również zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, w budynku szkoły ustawione zostanie stoisko Uniwersytetu Śląskiego. Upominki książkowe dla uczniów przygotowało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca uczelni z IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach zawarta została w maju 2012 r. Uniwersytet Śląski, wspólnie z miastem Katowice, zainicjował wówczas stworzenie unikatowego projektu edukacyjnego, którego celem było nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej z katowickimi liceami. Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wyższej jakości kształcenia i umożliwienie pełniejszego rozwoju, pogłębiania wiedzy i zainteresowań. List intencyjny w tej sprawie podpisali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, ówczesny prezydent Katowic Piotr Uszok oraz dyrektor szkoły mgr Katarzyna Ziemiec.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.