facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

logo Śląskiej Nagrody im.Juliusza Ligonia

20 września 2017 roku o godz. 17.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

  • Małgorzata Mańka-Szulik – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny,
  • Maria Dragon – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu,
  • Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w roku 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi – za wytrwałość w trosce o ciągłość i rozwój kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.  


Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest od 1963 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które promują uniwersalne wartości ludzkie, chrześcijańskie i patriotyczne.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.