facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia XLI Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

7 maja 2014 r. o godz. 17.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się uroczystość wręczenia XLI Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

  • ks. prof. Józef Pater – za konsekwentne poszukiwanie prawdy o dziejach Kościoła na Śląsku;
  • Zygmunt Brachmański – za świadectwo oraz służbę chrześcijańskim i patriotycznym wartościom wyrażanym przez sztukę;
  • Muzeum Drukarstwa w Cieszynie – za godną uznania postawę wdzięczności i szacunku dla kultury słowa drukowanego na Ziemi Cieszyńskiej.


Uroczystość uświetni występ artystyczny kwartetu smyczkowego Dell’arte.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które – zakorzenione w katolickiej wierze oraz w kulturze, historii i tradycji ziemi śląskiej – dają świadectwo uniwersalnych wartości ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Nagroda przyznawana jest od 1963 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.