facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia odbędzie się 12 maja 2015 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W roku akademickim 2014/2015 stypendia ministra uzyskało 29 osób, w tym 25 studentów i 4 doktorantów.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

W uroczystości udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W związku z organizacją uroczystości, stypendyści proszeni są o kontakt z Biurem Promocji i Imprez Akademickich UŚ (tel. 32 359 19 75, 359 13 21).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.