facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia odbędzie się 19 marca 2013 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W roku akademickim 2012/2013 stypendia ministra uzyskało 29 osób, w tym 22 studentów i 7 doktorantów.

Lista stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe

W związku z organizacją uroczystości, stypendyści proszeni są o kontakt z Biurem Promocji i Imprez Akademickich UŚ (tel. 32 359 19 75).

W uroczystości wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.