facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zdjęcie: dyplom MNiSW

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia odbędzie się 17 maja 2016 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2015/2016 stypendia ministra uzyskały 34 osoby, w tym 30 studentów i 4 doktorantów.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

W związku z organizacją uroczystości, stypendyści proszeni są o kontakt z Biurem Promocji i Imprez Akademickich UŚ (tel. 32 359 13 21).


Listy gratulacyjne: 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.