facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

W piątek 24 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Tegorocznymi laureatami Nagrody, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, są:

  • Franciszek Pieczka – za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru,
  • s. Ewa Jędrzejak SCB – za wyrażaną we wspólnocie, poprzez różnorodne dzieła, troskę o rodzinę i życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres,
  • Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach – za 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie, pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy.
     

Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest od 1963 roku. Otrzymują ją osoby i instytucje wybitnie zasłużone dla Śląska.

Członkami kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia są m.in. ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący kapituły, pracownik Wydziału Teologicznego UŚ i dr hab. Marek Rembierz z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.