facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

18 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

  • ks. prałat Władysław Nieszporek – za twórczy wkład w rozwój kultu Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej;
  • prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht z Zakładu Edukacji Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego – za konsekwentne rozwijanie pedagogiki o inspiracji personalistycznej i chrześcijańskiej;
  • zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny – w 60. rocznicę istnienia – za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii i kształtowanie współczesności w duchu idei głoszonych przez patrona nagrody. Nagrodą wyróżniane są osoby, zespoły, organizacje i instytucje, które – zakorzenione w katolickiej wierze oraz w kulturze, historii i tradycji ziemi śląskiej – dają świadectwo uniwersalnych wartości ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Nagroda przyznawana jest od 1963 r.

Członkiem kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia jest m.in. dr hab. Marek Rembierz z Zakładu Historii i Teorii Wychowania Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.


 O wydarzeniu napisał serwis „beskidzka24.pl” w artykule pt. „Laur dla prof. Olbrycht z Cieszyna”. (15.02.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „halocieszyn.pl” w artykule pt. „Prof. Olbrycht laureatką Ligoniowych Laurów”. (14.02.2013)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.