facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia prof. zw. dr hab. Genowefie Grabowskiej księgi jubileuszowej

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała 15 maja 2009 r. w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uroczystość wręczenia z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Genowefie Grabowskiej księgi jubileuszowej „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary”. W uroczystości wziął udział JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

„Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary” to publikacja wydana pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk i dr Joanny Nowakowskiej - Małuseckiej. Zawiera prace 44 autorów z całej Polski, w tym m. in. z ośrodków w: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Katowicach. Autorzy artykułów są specjalistami w wielu dziedzinach, w tym z szeroko pojętego prawa międzynarodowego publicznego, europejskiego, administracyjnego, samorządu terytorialnego, prawa karnego i procedury karnej, prawa gospodarczego, finansowego, ochrony środowiska, prawa konstytucyjnego oraz filozofii prawa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.