facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”

Zdjęcie: Wydział Nauk o Ziemi UŚ

26 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się gala wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”. W uroczystości weźmie udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Ceremonię uświetni wykład prof. dr. hab. Andrzeja Szarka z Wydziału Artystycznego UŚ pt. „Anatomia talentu”.

Nagrody naukowe „PolarKNOW” przyznawane są za publikacje z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Grafika: plakat informujący o uroczystości

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.