facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia nagrody Narodowego Centrum Nauki

Logo Narodowego Centrum Nauki

Wyróżnienia dla młodych naukowców za znaczące osiągnięcia naukowe w ramach badań podstawowych wręczone zostaną podczas uroczystości, która odbędzie się 10 października 2018 roku w Krakowie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Ustanowiona w 2013 roku nagroda Narodowego Centrum Nauki przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne. Wyróżnienia przyznaje kapituła, w skład której wchodzą dyrektor i Rada NCN oraz przedstawiciele fundatorów.

Podczas tegorocznej uroczystości, która odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. (oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie) nagroda wręczona zostanie po raz szósty.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.