facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. zw. dr. hab. Januszowi Arabskiemu

Instytut Języka Angielskiego zorganizował 27 czerwca 2009 roku spotkanie z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego połączone z wręczeniem księgi pamiątkowej.

Uroczystość odbyła się w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5).

Podczas spotkania przedstawiony został życiorys prof. Janusza Arabskiego, a także Jego niezwykle bogaty dorobek naukowy. Uroczystość uświetniły także występy studentów grup orientalnych sosnowieckiej anglistyki: wykonany został arabski taniec brzucha oraz odśpiewano pieśń w języku chińskim. Ponadto organizatorzy zaprosili znanego polskiego tenora Jarosława Wewiórę. Profesor Arabski jest współtwórcą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, byłym długoletnim dyrektorem Instytutu Języka Angielskiego, inicjatorem nowych programów nauczania (Instytut Języka Angielskiego pozostaje jedyną w Polsce jednostką dydaktycznej oferującej anglistyczne studia translatorskie z językiem niemieckim, arabskim, a ostatnio chińskim i hiszpańskim). Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz prezydentem ISAPL (Międzynarodowe Towarzystwo Psycholingwistów Stosowanych). Zapoczątkował organizację cyklicznej, najstarszej w Europie konferencji z zakresu przyswajania języka obcego (XXI konferencja odbyła się w Szczyrku przed miesiącem).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego na czele z JM Rektorem prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, członkowie Rady Wydziału Filologicznego UŚ, a także rodzina, koledzy i przyjaciele Profesora z innych ośrodków naukowo-dydaktycznych z całej Polski, z którymi współpracował w ciągu swojej wieloletniej kariery naukowej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.