facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Jackowi Wodzowi

29 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. zw. dr. hab. Jackowi Wodzowi z Zakładu Socjologii Polityki, w której zawarte są teksty dedykowane profesorowi z okazji jubileuszu, napisane przez wybitnych socjologów m.in. prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego, prof. zw. dr. hab. Tomasza Gobana-Klasa, prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Bokszańskiego, prof. zw. dr. hab. Marka Szczepańskiego oraz studentów i współpracowników prof. Jacka Wodza.

W uroczystości udział wezmą rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – dyrektor Instytutu Socjologii, dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki, dr hab. Robert Pyka z Zakładu Socjologii Polityki oraz przedstawiciele władz dziekańskich i pracownicy wydziału. W programie jubileuszu zaplanowano m.in. wystąpienie przewodniczącego Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.