facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi RP dr Corinne Baylac

1 lipca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rezydencji Francji w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dr Corinne Baylac. Odznaczenie wręczy wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Odznaczenie nadawane jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkującym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

Dr Corinne Baylac pełniła od 2009 r. funkcję attaché ds. współpracy uniwersyteckiej w Ambasadzie Francji w Warszawie. Jest profesorem w dziedzinie publicznego prawa finansowego. Z chwilą rozpoczęcia działalności w Polsce dr Corinne Baylac podjęła silne starania dla intensyfikacji polsko-francuskiej współpracy uniwersyteckiej.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.