facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego

27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012. Lista wyróżnionych w tym roku absolwentów liczy 59 nazwisk.
Gościem honorowym uroczystości będzie Joanna Schmid − wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia S.A, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W wydarzeniu udział wezmą JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Do udziału w uroczystości, obok wyróżnionych absolwentów, zaproszeni są również członkowie ich rodzin, przyjaciele, przedstawiciele władz miast uniwersyteckich, regionu i wymiaru sprawiedliwości, związani z Uniwersytetem Śląskim pracodawcy oraz przedsiębiorcy.

Wydarzenie będzie transmitowane online przez Telewizję internetową UŚ.

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.