facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu Start

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W sobotę 27 maja 2017 roku w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu Start – stypendia dla młodych uczonych. Program skierowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. W tym roku dyplomy odbierze stu młodych badaczy.

W gronie osób, którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała roczne stypendia, znaleźli się naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim: dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, dr Hanna Wojewódka i dr Jakub Spiechowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz mgr Małgorzata Pohl z Wydziału Prawa i Administracji. Naukowcy otrzymają stypendia w wysokości 28 tys. zł.

W ramach programu Start przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Nagrodą tą honoruje się naukowca, którego badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, która otrzyma stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

W uroczystości wręczenia dyplomów laureatom programu Start udział wezmą miedzy innymi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008, przewodniczący Narodowego Centrum Nauki.

Lista tegorocznych laureatów dostępna są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl.


Powiązane treści:

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.