facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START

21 maja 2016 roku o godz. 11.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu START.

Program START to roczne stypendia dla wybitnych młodych naukowców, które przyznawane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs ma promować najzdolniejszych młodych uczonych, stojących u progu kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

W wydarzeniu udział weźmie rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.