facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu im. Marka Kuczmy

5 grudnia 2015 roku o  godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się posiedzenie jury ogólnopolskiego Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych. Pierwsza uroczysta część posiedzenia poświęcona będzie wręczeniu dyplomów i nagród ufundowanych przez  dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicję Ratuszną laureatom konkursu za rok 2014. W uroczystości weźmie udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Ogólnopolski Konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu w danym roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski.

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.math.us.edu.pl/mkuczma/index.html.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.