facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

6 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom ubiegłorocznej edycji konkursu im. Marka Kuczmy. W uroczystości weźmie udział prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Dyplomy otrzymają laureaci z ubiegłego roku. Nagradzano wtedy prace, które ukazały się w roku 2012. I i II nagrodę zdobyły prace Barbary Przebieracz, a dwie III nagrody przypadły pracom Jacka Chudziaka i wspólnej Rafała Kapicy, Tomasza Szarka oraz Macieja Ślęczki.

W drugiej części obrad (roboczej) jury wybierze laureatów Konkursu za rok 2013.

Ogólnopolski konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu w danym roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski.

Do roku 2011 laureaci konkursu otrzymywali, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.math.us.edu.pl/mkuczma/index.html.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.