facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

1 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom ubiegłorocznej edycji konkursu im. Marka Kuczmy. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Ogólnopolski konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu w danym roku kalendarzowym dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.