facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

logo Instytutu Matematyki UŚ

25 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 553) podczas spotkania ogólnopolskiego jury konkursu im. Marka Kuczmy zostaną wręczone dyplomy autorom prac wyróżnionych w roku 2016. Konkurs, w którym wybierane są najlepsze polskie prace z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych, organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. W drugiej części obrad (roboczej) jury wybierze laureatów konkursu spośród polskich autorów prac opublikowanych w roku 2016.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

Informacje na temat konkursu oraz pełna lista jego laureatów dostępne są na stronie: www.math.us.edu.pl/mkuczma.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.