facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

3 grudnia 2011 r. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Ogólnopolski konkurs im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny prac opublikowanych z tego zakresu dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymują, oprócz dyplomów, nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.