facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów MBA

Zdjęcie: dyplom ukończenia studiów MBA

W piątek 23 listopada 2018 roku o godz. 16.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom V i VI edycji prestiżowego programu biznesowego Master of Business Administration. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Studia kierowane są do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, właścicieli firm i przedsiębiorców. Ich ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania kwalifikacji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, rachunkowości zarządczej, biznesu globalnego. Program to wspólne przedsięwzięcie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Śląskiego, studia walidowane są przez Porto Business School.

W tym roku uruchomiono IX edycję programu Executive MBA rozszerzoną o zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych – International MBA. Jakość tego programu potwierdza instytucja walidująca – Rotterdam School of Management.

Dotychczas Executive MBA w Katowicach ukończyło 206 osób. Dla wielu z nich czas studiów to okres nie tylko rozwoju zawodowego i osobistego, a także nowych, inspirujących kontaktów. Z myślą o absolwentach organizowane są spotkania Klubu Absolwentów MBA, sprzyjające wymianie doświadczeń i dyskusji na tematy związane z biznesem i zarządzaniem.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.