facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów”

16 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów”, w której udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Czarny Diament jest nagrodą przyznawaną co roku przedsiębiorstwom, które poprzez prowadzoną działalność gospodarczą tworzą nowe miejsca pracy, dbają o ochronę środowiska, angażują się w działalność charytatywną, a także wspierają rozwój nauki i sportu. Nagrody przyznawane są również osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Śląska lub Polski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.