facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej KRUP

16 października 2009 roku o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.

W uroczystości udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego i zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Wąsowicz, wiceprzewodniczący UKA i jednocześnie prorektor ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ryszard Cach, a także ekspert ECTNA (European Chemistry Thematic Network) prof. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Certyfikaty zostały wręczone przedstawicielom kierunków akredytowanym przez UKA z następujących polskich uczelni:

  • biotechnologia, technologia chemiczna – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,
  • chemia – Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego,
  • etnologia – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego,
  • filologia słowiańska – Wydziały Filologiczne Uniwersytetów: Śląskiego; Łódzkiego; Jagiellońskiego i Wrocławskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • historia – Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
  • nauki ekonomiczne – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
  • politologia – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • socjologia – Katedra Socjologii Collegium Civitas w Warszawie.

Uroczystości wręczenia certyfikatów UKA towarzyszyło seminarium poświęcone procesowi kształcenia i jego jakości. Prezentacje w części seminaryjnej przedstawili: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ, kierownik projektu UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy oraz mgr Paweł Pawełczyk, kierownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.