facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ma zaszczyt zaprosić na uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Chorzowie.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Śląskiego, społeczność akademicka, a także zaproszeni goście, między innymi: JE Arcybiskup dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki, członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz wiceprezes ds. produkcji Mostostal Warszawa SA Jose Angel Andres Lopez.

plakat

To kolejny, ważny etap w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych wpisuje się w cele I i III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020.

Obiekt budowany jest z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kształt architektoniczny nadali mu architekci poznańskiej pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA.

Szczegółowe informacje na temat projektu


O wydarzeniu napisali również:

„Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski: W poniedziałek wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę CNS” (02.03.2015)

„radio.katowice.pl” w artykule pt. „Powstanie Centrum Nauk Stosowanych” (02.03.2015).

„naukawpolsce.pap.pl” w artykule pt. „W Chorzowie wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Nauk Stosowanych” (03.03.2015).

„patriot24.net” w artykule pt. „Powstanie Centrum Nauk Stosowanych” (04.03.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.