facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość objęcia patronatami naukowymi klas I LO w Cieszynie

W środę 23 kwietnia 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie odbędzie się uroczystość objęcia patronatami naukowymi poszczególnych klas. Patronaty naukowe sprawować będą dwie jednostki Uniwersytetu Śląskiego: Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego oraz Instytut Historii, a także Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie szkoły przy Placu Słowackiego 2 w Cieszynie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.