facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu

20 maja 2014 r. o godz. 12.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ul. Zacisze 3) odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu.

Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński jest wybitnym humanistą, twórcą polskiej szkoły socjologii edukacji, mistrzem inspirującym wiele pokoleń badaczy rzeczywistości społecznej, organizatorem życia naukowego w wiodących krajowych ośrodkach akademickich, który zapoczątkował poszukiwania nowego wymiaru namysłu nad pedagogiką. Profesor Kazimierz Kwieciński jest osobą reprezentującą postawę nieugiętą, gotową walczyć o godność oświaty wolnej od niebezpiecznych ideologii, jest również współzałożycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Przed uroczystością odbędzie się briefing prasowy, w którym udział wezmą: prof. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, recenzenci w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa, przedstawiciele władz uczelni oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Spotkanie odbędzie się o godz. 11.30 na I piętrze w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu” (19.05.2014)

O wydarzeniu napisał serwis „money.pl” w artykule pt. „Prof. Zbigniew Kwieciński doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego” (20.05.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.