facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Paulowi Lagarde’owi

zdjęcie: prof. Paul Lagarde

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał wybitny uczony prof. Paul Lagarde. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 13 września 2019 roku. Wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie został zatwierdzony przez Senat uczelni 25 czerwca 2019 roku (uchwała nr 396).

Prof. Paul Lagarde to jeden z najwybitniejszych współczesnych prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym. Jest cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi tej dyscypliny, które na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci stanowiły źródło inspiracji dla przedstawicieli nauki i praktyki prawa na całym świecie, w tym także w Polsce. Prof. Paul Lagarde uczestniczył w licznych delegacjach rządowych i grupach eksperckich, które wniosły duży wkład w opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego mających doniosłe znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej państw europejskich.

Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b).

Moment wręczenia dyplomu

Prof. Paul Lagarde doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Doktor honorowy wygłasza wykład

Wykład doktora honorowego 
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Materiał wideo:

Afisz (plik jpg) 

Aktualizacja: 13.09.2019

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.