facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Paulowi Lagarde’owi

zdjęcie: prof. Paul Lagarde

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma wybitny uczony prof. Paul Lagarde. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbędzie się 13 września 2019 roku. Wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie został zatwierdzony przez Senat uczelni 25 czerwca 2019 roku (uchwała nr 396).

Prof. Paul Lagarde to jeden z najwybitniejszych współczesnych prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym. Jest cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi tej dyscypliny, które na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci stanowiły źródło inspiracji dla przedstawicieli nauki i praktyki prawa na całym świecie, w tym także w Polsce. Prof. Paul Lagarde uczestniczył w licznych delegacjach rządowych i grupach eksperckich, które wniosły duży wkład w opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego mających doniosłe znaczenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej państw europejskich.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 6).

Zaproszenie na uroczystość

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.