facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu

prof. Jerzy Mikułowski Pomorski

W środę 15 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 27 czerwca 2017 roku (uchwała nr 118/2017).

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.  

Wydarzenie było transmitowane przez Centrum Medialne UŚ: www.youtube.com

Afisz promujący nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu z datą i miejscem wydarzenia oraz tekstem: Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym, w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.