facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Jerzemu Buzkowi

us

11 czerwca 2010 r. o godzinie 14.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Jerzemu Buzkowi.

Uroczystość będzie transmitowana online.

O nadaniu tytułu Senat Uniwersytetu Śląskiego zdecydował uchwałą z 20 kwietnia 2010 roku.

Prof. dr hab. Jerzy Buzek jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji, w latach 1997–2001 pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Sześciokrotnie uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetów: w Dortmundzie, Seulu, Isparcie (Turcja) oraz Politechnik: Śląskiej, Opolskiej i Łódzkiej.

Po studiach podjął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął badania z dziedziny ochrony środowiska, szczególnie ochrony powietrza. Powierzono mu kierowanie zespołem eksperckim Polskiej Akademii Nauk ds. ochrony powietrza oraz kierownictwo ogólnopolskiego zespołu specjalistów przy opracowaniu ekspertyzy PAN w zakresie ochrony powietrza. Współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza, pełnił funkcję sekretarza naukowego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny – „Inżynieria Chemiczna i Procesowa”.

Jest laureatem nagrody Polskich Inżynierów „Biały Węgiel 2006”. Zdobył również tytuł „Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie”, przyznany mu przez brukselski dwutygodnik „Magazyn Parlamentarny” [„The Parliament Magazine”].

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 prac opublikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 70 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Jest również autorem trzech patentów.

 

 

TVS: Tytuł doktora dla Jerzego Buzka, 13-06-2010. Materiał dostępny jest na stronie: http://www.tvs.pl/informacje/25626/.

 

  O wydarzeniu pisał również „Polska Dziennik Zachodni” w artykule Justyny Przybytek pt. „Życiorys jak perełka, to i tytuł zacny” („Polska Dziennik Zachodni”, 12.06.2010 r., nr 135).

 

  Również „Goniec Górnośląski” pisał o wydarzeniu w artykule zatytułowanym „Doktor Honoris Causa”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.