facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Antoniemu J. Tajdusiowi

4 grudnia 2013 r. w Kielcach odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Antoniemu J. Tajdusiowi. W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Prof. Antoni Tajduś jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska specjalizującym się w mechanice skał i gruntów, budownictwie podziemnym, a także zastosowaniach metod numerycznych w mechanice skał i gruntów oraz energetyce. Jest przewodniczącym Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa oraz przewodniczącym Rady Górniczej powołanej przez ministra środowiska. W latach 2008−2012 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Koncernu Energetycznego TAURON, jest również przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.