facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej gen. bryg. prof. Z. Mierczykowi

14 lutego 2014 r. o godz. 12.00 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi, JM Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT).

W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie uroczystości znajdzie się m.in.: laudacja promotora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi przez JM Rektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Karbownika oraz wykład doktora honoris causa pt. „Technologie podwójnego zastosowania szansą polskiej nauki i gospodarki”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.