facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej Marcie Argerich

W piątek 23 października 2015 r. odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach argentyńskiej pianistce Marcie Argerich. Ceremonia, w której ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, rozpocznie się o godz. 17.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.